Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 28 tháng 05 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Clip bài giảng nghề PT K11

Clip bài giảng nghề PT K11

Bài 27 Thực hành lập trang tính sử dụng hàm_Tin11
- Các em xem kĩ video bài giảng nhé, sau khi xem xong làm bài tập theo yêu cầu - Các em sau khi làm xong bài tập chụp ảnh bài làm của mình gửi lại ...

Trang 1/2
1 2