Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 28 tháng 05 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Clip bài giảng nghề PT K8

Clip bài giảng nghề PT K8

LÍ THUYẾT: SƠ MI NỮ CƠ BẢN _ MAYK8
Các em xem kĩ video bài giảng nhé, cần liên hệ gửi qua địa chỉ email: hanghuongxuan83@gmail.com (nếu là lớp MAY_HTH1, MAY_HTH2, MAY_HTV1, MAY_HVT2) và ...

Trang 1/2
1 2