Thứ Hai, 25/05/2020

Buổi sáng

- Giao bao đầu tuần

- Hội ý bộ phận Đào tạo nghề

- Dạy và học theo thời khóa biểu

Buổi chiều

- Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba, 26/05/2020

Buổi sáng

- Dạy và học theo thời khóa biểu

- Sở Giáo dục và đào tạo kiểm tra tình hình dạy học ở đơn vị

Buổi chiều

- Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư, 27/05/2020

Buổi sáng

- Dạy và học theo thời khóa biểu

Buổi chiều

- Họp chi bộ thường kỳ tháng 5

- Chia tay Giáo viên nghỉ hưu theo chế độ 

Thứ Năm, 28/05/2020

Buổi sáng

- Dạy và học theo thời khóa biểu

Buổi chiều

- Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu, 29/05/2020

Buổi sáng

- Dạy và học theo thời khóa biểu

Buổi chiều

- Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy, 30/05/2020

Buổi sáng

- Dạy và học theo thời khóa biểu

- Kiểm tra hồ sơ thi nghề lầ cuối (Tổ Đào tạo nghề - hướng nghiệp)

Buổi chiều

- Dạy và học theo thời khóa biểu