Thứ Hai, 17/05/2021

Buổi sáng

- Dạy học trực tuyến lớp 12. (GV tổ GDTX)

- Hội ý bộ phận đào tạo nghề và GDTX.

- Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị.

- Tuyển sinh lớp thăng hặng CDNN tại trường NKĐăng: 09h (C.Sáu; C. Huệ).

- Tiếp tục xây dựng bài giảng cho GV tham gia hội giảng Tỉnh TT Huế. (GV ĐTN)

Buổi chiều

- Hội ý bộ phận đào tạo nghề. 15h

- Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị.

- Tiếp tục xây dựng bài giảng cho GV tham gia hội giảng Tỉnh TT Huế. (GV ĐTN)

Thứ Ba, 18/05/2021

Buổi sáng

- Dạy học trực tuyến lớp 12. (GV tổ GDTX)

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên: 07h30 (tổ GDTX)

- Tiếp tục tuyển sinh tại các trường mầm non, tiểu học, THCS ở Phong Điền về các lớp nâng chuẩn, bồi dưỡng CDNN. (bộ phận ĐTN)

- Thực hiện công tác chuyên môn.

Buổi chiều

- Tiếp tục tuyển sinh tại các trường mầm non, tiểu học, THCS ở Phong Điền về các lớp nâng chuẩn, bồi dưỡng CDNN. (bộ phận ĐTN)

- Thực hiện công tác chuyên môn.

Thứ Tư, 19/05/2021

Buổi sáng

- Dạy học trực tuyến lớp 12. (GV tổ GDTX)

- Vệ sinh các kho tại cơ sở 2: cả ngày (Thiết bị, Bảo vệ)

- Rà soát cập nhật số liệu lên cổng thông tin Sở GD. (tổ ĐTN)

- Liên hệ thu nhận hồ sơ nâng chuẩn lên ĐH các lớp Tiểu học, mầm non: (bộ phận ĐTN)

- Tham gia tổ công tác bầu cử tại các xã vùng gò đồi: (T. Hưng)

- Thực hiện công tác chuyên môn.

Buổi chiều

- Vệ sinh các kho tại cơ sở 2: (Thiết bị, Bảo vệ)

- Rà soát cập nhật số liệu lên cổng thông tin Sở GD. (tổ ĐTN)

- Liên hệ thu nhận hồ sơ nâng chuẩn lên ĐH các lớp Tiểu học, mầm non: (bộ phận ĐTN)

- Tham gia tổ công tác bầu cử tại các xã vùng gò đồi: (T. Hưng)

- Thực hiện công tác chuyên môn.

Thứ Năm, 20/05/2021

Buổi sáng

- Tổ chức thi thử tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 - online. (GV tổ GDTX)

- Hoàn thành SKKN, bài thu hoạch BDTX (tổ ĐTN-HN)

- Thực hiện công tác chuyên môn.

Buổi chiều

- Hoàn thành SKKN, bài thu hoạch BDTX (tổ ĐTN-HN)

- Thực hiện công tác chuyên môn.

Thứ Sáu, 21/05/2021

Buổi sáng

- Thi thử tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 - online. (GV tổ GDTX)

- Kiểm tra hồ sơ Giáo viên tổ GDTX: 07h30 (t/p theo thông báo)

- Thực hiện công tác chuyên môn.

Buổi chiều

- Kiểm tra hồ sơ Giáo viên tổ GDTX: (t/p theo thông báo)

- Thực hiện công tác chuyên môn.

Thứ Bảy, 22/05/2021

Buổi sáng

- Dạy học trực tuyến lớp 12.

Chủ Nhật, 23/05/2021

Buổi sáng

- Tham gia bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp NK 2021-2026 tại địa phương: (toàn thể CBGVNV)

Buổi chiều

- Tham gia bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp NK 2021-2026 tại địa phương: (toàn thể CBGVNV)