Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 28 tháng 05 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 06:04 26/05/2020  

Tuần 22 năm 2020
Từ ngày 25/05/2020 đến ngày 31/05/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(25/05/2020)

- Giao bao đầu tuần

- Hội ý bộ phận Đào tạo nghề

- Dạy và học theo thời khóa biểu

- Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba
(26/05/2020)

- Dạy và học theo thời khóa biểu

- Sở Giáo dục và đào tạo kiểm tra tình hình dạy học ở đơn vị

- Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư
(27/05/2020)

- Dạy và học theo thời khóa biểu

- Họp chi bộ thường kỳ tháng 5

- Chia tay Giáo viên nghỉ hưu theo chế độ 

Thứ Năm
(28/05/2020)

- Dạy và học theo thời khóa biểu

- Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu
(29/05/2020)

- Dạy và học theo thời khóa biểu

- Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy
(30/05/2020)

- Dạy và học theo thời khóa biểu

- Kiểm tra hồ sơ thi nghề lầ cuối (Tổ Đào tạo nghề - hướng nghiệp)

- Dạy và học theo thời khóa biểu

Chủ Nhật
(31/05/2020)