Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 19 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 17:31 14/06/2021  

Tuần 24 năm 2021
Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 20/06/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(14/06/2021)

- Giao ban cơ quan. 07h30

- Hội ý bộ phận đào tạo nghề. 10h

- Thực hiện công tác chuyên môn.

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh học viên lớp 10 GDTX từ thứ 2 đến thứ 6: (t/p theo nhóm phân công)

- Ôn tập học sinh lớp 12 khối GDTX chuẩn bị thi TN: 13h30 (GV tổ GDTX)

- Thực hiện công tác chuyên môn.

Thứ Ba
(15/06/2021)

- Ôn tập học sinh lớp 12 khối GDTX chuẩn bị thi TN: 07h30 (GV tổ GDTX)

- Lớp ô tô hạng B2 khóa 331 học thực hành tại cs1: 8h

- Lớp TC sửa chữa ô tô học tại cs2: 13h30

- Lớp Trung cấp nấu ăn A2, A4 học trực tuyến: 13h30.

- Lớp Trung cấp nấu ăn A2 học trực tuyến: 18h

Thứ Tư
(16/06/2021)

- Ôn tập học sinh lớp 12 khối GDTX chuẩn bị thi TN: 07h30 (GV tổ GDTX)

- Tham gia cùng đoàn kiểm tra làm việc tại LĐLĐ thị xã: 14h (C. Linh)

- Lớp Trung cấp nấu ăn A4 học trực tuyến: 18h

- Lớp Đại học Luật học trực tuyến. 18h

Thứ Năm
(17/06/2021)

- Tham gia cùng đoàn kiểm tra làm việc tại LĐLĐ thị xã: (C. Linh)

- Lớp ô tô hạng B2 khóa 330 học thực hành.

 

- Tham gia cùng đoàn kiểm tra làm việc tại LĐLĐ thị xã: (C. Linh)

- Lớp ô tô hạng B2 khóa 330 học thực hành.

-  Ôn tập học sinh lớp 12 khối GDTX chuẩn bị thi TN: 13h30 (GV tổ GDTX)

- Lớp TC sửa chữa ô tô học tại cs2: 13h30

- Lớp Trung cấp nấu ăn A4 học trực tuyến: 18h

Thứ Sáu
(18/06/2021)

- Ôn tập học sinh lớp 12 khối GDTX chuẩn bị thi TN: (GV tổ GDTX)

- Tham gia cùng đoàn kiểm tra làm việc tại LĐLĐ thị xã: (C. Linh)

- Lớp ô tô hạng B2 khóa 330 học thực hành.

- Ôn tập học sinh lớp 12 khối GDTX chuẩn bị thi TN: (GV tổ GDTX)

- Tham gia cùng đoàn kiểm tra làm việc tại LĐLĐ thị xã: cả ngày (C. Linh)

- Lớp ô tô hạng B2 khóa 330 học thực hành.

- Lớp TC sửa chữa ô tô học tại cs2: 13h30

- Lớp Trung cấp nấu ăn A2 học trực tuyến: 13h30

- Lao động ngày chủ nhật xanh. (tổ GDTX)

Thứ Bảy
(19/06/2021)

- Lớp Đại học Luật học trực tuyến học kỳ 4. (Dự kiến)

- Lớp Đại học Luật học trực tuyến học kỳ 4. (Dự kiến)

- Lớp Trung cấp nấu ăn A2 học trực tuyến: 13h30

Chủ Nhật
(20/06/2021)

- Lớp Đại học Luật học trực tuyến học kỳ 4. (Dự kiến)

- Lớp Đại học Luật học trực tuyến học kỳ 4. (Dự kiến)