Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 19 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Bài viết chuyên môn

Môn Lý

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Tài liệu ôn tập Điện dân dụng lớp 11

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GD NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 105 Tiết – Lớp 11 THPT – Tuần học Tiết Bài Tên bài                                        Chương mở đầu 1 1-2 Bài 1 Giới thiệu giáo dục nghề điện dân dụng 1-2 3-4-5 Bài 2 An toàn lao động trong GD nghề Điện dân...