Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 19 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Tư liệu bài giảng

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
ke-hoach-bdtx-tổ-đào tạo nghề hướng nghiệp năm-2018-2019

     UBND THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ TỔ ĐTN- HƯỚNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                                                              Hương trà, ngày 20 tháng 9  năm 2018   KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017...

Kế hoạch cá nhân năm học 2018-2019

  TRUNG TÂM GDNN-GDTX TỔ ĐÀO TẠO NGHỀ - HƯỚNG  NGHIỆP         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          Hương Trà, ngày  22  tháng  09  năm 2018   KẾ HOẠCH...

Bài 12: Thực hành QUẤN DÂY MÁY BIẾN ÁP 1 PHA

MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1- Hiểu đựơc quy trình quấn máy biến áp 1 pha. 2- Hiểu được yêu cầu kĩ thuật các bước của quy trình quấn máy biến áp 1 pha.

Bài 21: SỬ DỤNG & BẢO DƯỠNG MÁY GiẶT

MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1- Trình bày được nguyên lí làm việc & các số liệu KT của máy giặt. 2- Biết được cách sử dụng & bảo dưỡng máy giặt

Bài 19: SỬ DỤNG & BẢO DƯỠNG MÁY BƠM NƯỚC

Mục tiêu của bài giảng: Giúp cho Học sinh: - Hiểu các số liệu KT của máy bơm - Sử dụng và bảo dưỡng máy bơm.- Biết được một số hư hỏng và cách khắc phục.

Bài 16: MỘT SỐ MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ MỘT PHA (GD Nghề THPT lớp 11)

MỤC TIÊU: - HS hiểu được nguyên lí làm việc mạch đổi chiều quay động cơ 1 pha. - Hiểu được nguyên lí các mạch điều khiển tốc độ quay của quạt điện

Bài 15 Động cơ điện xoay chiều 1 pha

-Mụctiêu: -Hiểu và phân biệt động cơ 1 pha vòng chập và động cơ 1 pha chạy tụ. -Biết được cấu tạo, nguyên lí làm việc của động cơ điện xoay chiều 1 pha.

Hướng Nghiệp Nghề Điện dân dụng lớp 11 PTTH- Thực hành quấn dây MBA nhỏ

Mục tiêu của bài 1- Hiểu đựơc quy trình quấn máy biến áp 1 pha. 2- Hiểu được yêu cầu kĩ thuật các bước của quy trình quấn máy biến áp 1 pha.