Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 19 tháng 05 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 17:49 04/06/2019  

Thông báo Tuyển sinh các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn năm 2019

UBND THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                             

   Số: 10/TB-TTGDNN-GDTX          Hương Trà, ngày 14  tháng  01 năm 2019

 

 

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh các lớp đào tạo nghề ngắn hạn

cho lao động nông thôn năm 2019

         

                                                              

Thực hiện Quyết định số1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/11/2009 về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; đồng thời góp phần đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế trên địa bàn thị xã.

Thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn năm 2019 của Trung tâm GDNN - GDTX thị xã Hương Trà;

Trung tâm thông báo tuyển sinh mở các lớp đào tạo nghề năm 2019 như sau:

1.     Ngành nghề đào tạo:

 

TT

Ngành nghề

Trình độ
đào tạo

Số lớp

Số người

Địa điểm đào tạo

1

May công nghiệp

Sơ cấp nghề

2

60

Tại Trung tâm

2

KT sửa chữa máy kéo công suất nhỏ

Dưới 03 tháng

1

25

Tại các xã, phường

3

KT chế biến món ăn và vệ sinh ATTP

Sơ cấp nghề

1

30

Tại Trung tâm hoặc các xã, phường

4

Nghệ thuật trang điểm

Dưới 03 tháng

1

25

Tại Trung tâm hoặc các xã, phường

5

KT trồng các loại hoa

Dưới 03 tháng

1

25

Tại các cơ sở xã, phường

6

KT chăn nuôi và phòng bệnh gà, lợn

Dưới 03 tháng

1

25

Tại các cơ sở xã, phường

 

Tổng cộng

 

7

190

 

 

2. Đối tượng tham gia:  Nam từ 15 - 60 tuổi; Nữ: từ 15 - 55 tuổi, có đủ sức khỏe theo quy định.  

3. Quyền lợi người học:

          - Học viên được miễn phí hoàn toàn khóa học.

          - Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho học viên là lao động nông thôn thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác (có hồ sơ đầy đủ và được xã, phường xác nhận). Mức hỗ trợ: Tiền ăn trong thời gian học nghề: 30.000đ/người/ngày thực học; Tiền đi lại cho học viên học nghề xa nơi cư trú từ 15 km trở lên (tính từ nơi cư trú đến địa điểm tổ chức lớp học): 200.000 đồng/người/khóa học.

          - Được cấp chứng chỉ Sơ cấp nghề hoăc chứng chỉ đào tạo nếu đạt yêu cầu.

- Được giới thiệu việc làm tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất… trong và ngoài thị xã sau đào tạo.

Vậy Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hương Trà thông báo rộng rãi đến người lao động có nhu cầu để kịp thời đăng ký tham gia.

Điện thoại liên hệ: 0234.3.758182

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Lê Thành Ngữ

 

                                  

 

Các tin khác