Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 19 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức trường lớp

Tin tức trường lớp

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên thị xã Hương Trà tổ chức khai giảng lớp May công nghiệp khóa 30-năm 2019.
Vừa qua, Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hương Trà đã tổ chức khai giảng thành công lớp đào tạo nghề May công nghiệp khoá 30 với 27 học viên. Đây là lớp đầu tiên trong năm 2019 do trung tâm tổ chức đào tạo theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ thực hiện dạy nghề ngắn hạn cho lao ...