Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 28 tháng 05 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Video

Video

Hướng dẫn cắt sơ mi nữ


Cắt thân trước áo sơ mi nữ căn bản


Tỉa hoa hồng từ củ cà rốt để trang trí món ăn


Một số hình ảnh Hội nghị Cán bộ-Công chức-Viên chức Trung tâm